DINA UTMANINGAR,
VÅR VARDAG

Vi på aagaard levererar allt från strategi och koncept till design och produktion.
Vi arbetar i små samspelta projektgrupper och är därför kostnadseffektiva. Vår erfarenhet och kundförståelse
säkrar att du som kund får bästa möjliga slutresultat inom överenskommen tid- och kostnadsram.

Flexibilitet, kreativitet och lyhördhet är våra ledord och vi gillar att leverera kreativa lösningar till våra kunder.

Strategi & Branding

Vi ger strategisk rådgivning och funge-
rar gärna som bollplank vid framtag-
ning av marknads-, kommunikations-
och brandingstrategier. Du bestämmer omfånget.
Vi hjälper även till med att förtydliga
ditt företags varumärke och identitet
samt att utveckla de preferensska-
pande associationerna.

Visuell identitet

Vi erbjuder allt inom visuell kommu-
nikation, logo och grafisk profil. Vi skapar starka logotyper som speg-
lar ditt företag eller din produkt. Resul-
tatet av detta arbete dokumenteras i form av en tydlig och genomtänkt de-
signmanual som reglerar när och hur företagets grafiska linje används.
Vi moderniserar även logotyper.

Projektledning

Vid större projekt är det viktigt med en erfaren projektledare som står för den kommersiella biten och håller dig som kund löpande informerad (när allt går enligt planen förstås).
För att förenkla kommunikationen vid mindre projekt, sköts projektledningen av den Art director som ansvarar för uppdraget.

Produktion

Vi erbjuder den strategiska, såväl
den kreativa delen inom reklam och marknadskommunikation. Detta på tvärs över medier och målgrupper.
15 års erfarenhet har rustat oss väl
att möta alla de krav som ställs på
en effektiv produktion av bland annat imagekampanjer, webbproduktion, broschyrer och butikskampanjer.