KORT OM OSS

aagaard reklambyrå ab grundades 2003 och har idag kunder inom både företags- och privatkundsegmentet.
Vi erbjuder strategisk rådgivning, framtagning av marknadsföringsplaner, projektledning samt grafisk
produktion. Vi producerar till exempel årsredovisningar, kundtidningar, tidningsannonser, webb, newsletters,
fasadvepor, skyltar, infoblad, broschyrer, TV- och radioreklam samt hjälper gärna till med design och fram-
tagning av mässmontrar och profilprodukter.
Byrån ligger i Kvarnbyn i Mölndal.

Vi har högt kreditbetyg hos kreditupplysningsföretag och har sedan 2008 en väl dokumenterad miljöpolicy.

Kreativa lösningar

VI TALAR SAMMA SPRÅK

Det borde vara en självklarhet, men ändå.
Vi gillar vårt jobb. Vi är inte översmarta och vi kommunicerar utan oförståeliga facktermer. Vi rekommenderar
gärna, men det är alltid kunden, med andra ord Du, som bestämmer.

Vi lyssnar. Vi löser. Vi levererar.

Design Design

Design bör genomsyra hela verksamheten och självklart vara långsiktig och
konsekvent. Design är viktigt eftersom det återspeglar företagets varumärke
och dess produkter och tjänster.

Team Design

Vi lägger en tydlig strategi hur din verksamhet, dina produkter eller tjänster skall
upplevas av dina kunder. Vi samarbetar hela vägen, från strategi och idé till
färdig produkt och uppföljning.